Psychologické vyšetrenia a psychoterapia v Banskej Bystrici


Ambulancia so sídlom v Banskej Bystrici poskytuje na základe požiadaviek odosielajúceho lekára, prípadne pre vlastné potreby pacientov, psychologické vyšetrenia rozličného druhu. Od vyšetrenia osobnosti, intelektu, až po profesijnú orientáciu detí aj dospelých.

Zameriavame sa taktiež na dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov, pričom je naše zariadenie zaradené v zozname psychológov oprávnených k vyšetrovaniu vodičov a inštruktorov. Preverujeme psychologickú spôsobilosť aj tých vodičov, ktorým bolo odobraté vodičské oprávnenie zo strany polície. Vyšetrenie sa realizuje počítačovou formou VTS /Vienna Test Systém/. Poskytujem odborné poradenstvo v zmysle podľa vyhlášky 8/2008.


 

Psychoterapia v Banskej Bystrici

>> Individuálna psychoterapia

Zakladá sa na odbornom individuálnom prístupe ku klientovi podľa jeho osobných problémov a požiadaviek. Práca s vnútornými obrazmi, rozbor snov, hľadanie príčin ochorenia či problému (s rizikom smrti), ako aj možností riešenia ich následkov, hľadanie zmyslu života, možných karmických príčin. Do tejto kategórie patria psychosomatické ochorenia, úzkostné poruchy, panické poruchy, poruchy príjmu potravy a iné.

>> Individuálna psychoterapia - biosyntéza

Práca s telom, moderný psychoterapeutický prístup pracujúci s múdrosťou tela pri riešení akútnych, chronických psychických ako aj fyzických problémov klienta.

>> Krízová intervencia

Odborný prístup v hraničných životných situáciách života.

>> Práca s traumou

Odborná pomoc pre prácu s traumou akéhokoľvek druhu (napr. sexuálne zneužitie, psychické alebo fyzické týranie, domáce násilie, úraz, smrť blízkej osoby a pod.).

>> Práca s pacientmi s ochoreniami s rizikom smrti

Práca v rámci Ligy proti rakovine, ale aj pri vlastnej potrebe klienta. Práca so sebevražednými tendenciami klientov. Preberanie presahových tém ohľadom narodenia, smrti, zmyslu života, možnej karmy. Rozvoj osobnej spirituality.

>> Skupinová terapia

Práca v malých skupinách podľa problematických okruhov klientov (psychosomatické ochorenia, úzkostné poruchy, rozvedené ženy, adolescenti...).

>> Práca so snami

Rozbor snov a hľadania ich posolstva pre vývin jedinca.

>> Poradenstvo, relaxácie, práca so stresom

Edukácia problematických okruhov klienta, relaxačné techniky, uvoľnenie stresového napätia cestou biofeedbacku (Stres Reliev systém).

>> Psychoterapia detí

Práca s deťmi akéhokoľvek veku s akýmkoľvek problémom.

Psychoterapia Banská Bystrica - psychologické vyšetrenia

Psychoterapia Banská Bystrica - klinická psychológia, psychológ, psychoterapia

Spolupracujeme so zmluvnými poisťovňami:

- Všeobecná zdravotná poisťovňa
- Zdravotná poisťovňa Dôvera
- Union zdravotná poisťovňa

Poskytnuté služby
sú uhrádzané uvedenými zdravotnými poisťovňami, prípadne je možné sumu uhradiť priamou platbou na základe cenníka podľa použitých zdravotných výkonov.
- individuálna psychoterapia 40 €/hod.
- párová psychorerapia 50 €/hod.
- biosyntéza 40-50 €/1,5 hod.
- spôsobilosť SBS 50 €
- spôsobilosť vodiča 60 €
- spôsobilosť zbrojný preukaz 80 €

Edičná činnosť v rámci psychologickej ambulancie

V našej ambulancii si môžete zakúpiť knihu PhDr. Kochaníkovej - Dozrievanie (cena 5 € ), súbor poviedok z psychoterapeutickej praxe. Mgr. Stanislavová píše recenzie ku knihám s psychologickou tematikou.


Psychoterapia Banská Bystrica - psychoterapeutické vyšetrenia

 


 Psychoterapeutická ambulancia v Banskej Bystrici

Názov: ZITAKO, s.r.o.
Adresa: T. Vansovej 19, Banská Bystrica
Tel. číslo: 048/412 57 09, 0915 811 530
E-mail: zitakosro@gmail.com
Web: www.psychoterapiabb.sk

Oslovte nás ešte dnes a spoločne sa pokúsime nájsť optimálne riešenie vašej situácie. Sme tu pre vás!

  Polia označené * sú povinné
  Vaše meno:
  Tel. číslo:
*  E-mail:
*  Otázky a požiadavky:

   
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu ?

Psychoterapia Banská Bystrica - psychoterapeut

PhDr. Kochaníková Zita
Licencia pre činnosť odborného zástupcu
(1980 FFUK BA, 1982 doktorát z filozofie, prax Nemocnica F. D. Roosevelta - detské oddelenie, 1997 súkromná prax Strieborné námestie BB, 2009 forma s.r.o. BB, psychoterapia KIP, 2010 biosyntéza Praha)
Špecializácia: klinická psychológia
Certifikovaná pracovná činnosť: psychoterapia, dopravná psychológia


Mgr. Stanislavová Tatiana

Psychoterapia Banská Bystrica - psychológ


Psychoterapia Banská Bystrica - psychoterapia detí

Vedieme kurzy duchovného rozvoja pre širokú verejnosť na témy ako: hľadanie svojho ja, láska k sebe, hľadanie vnútorného dieťaťa, práca s hnevom, téma odpustenia, smrť a umieranie a iné.

Psychoterapeut v Banskej Bystrici